BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Bilgi, Beceri ve Donanıma Sahip, Alanlarında Kendine Güvenen Gençler!

Mesleki Bilgi, Beceri ve Donanıma Sahip, Alanlarında Kendine Güvenen Gençler!

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1938-1939 eğitim yılında Dumlupınar ilkokulunda Akşam Kız Sanat okulu olarak eğitime başlamış ve Balıkesir'in en eski ve köklü okullarından biridir.

Bugün 82 yaşında olan Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelişen teknolojiye ayak uydurmakta, üretime vasıflı öğrenci yetiştirmenin gururunu taşımaktadır. Tam gün-tam yıl uygulaması kapsamında haftanın 7 günü eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Okulun bünyesinde Anadolu Meslek Lisesi, Açık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı içersinde Uygulama Anaokulu eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Okulun Vizyonu :  Üretim ve hizmet için daha iyi, eğitimli yarınlara varan kurum olmak.

Okulun Misyonu : Biz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı mesleki bilgi beceri ve donanıma sahip, eğitim aldığı alanlarda kaliteyi esas alan, yaratıcı, öğrenmeye ve gelişmeye açık, iletişim becerileri yüksek, güler yüzlü, sevgiye inanan, erdemli, kendine güvenen, alanında iş bulma konusunda endişeler taşımayan bireyler için varız.

 

MEVCUT ALANLARIMIZ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim Teknolojileri küreselde son 50 senedir var olan ancak bugün günümüzde olağan üstü derecede öneme sahip bir sektördür. Gelişme değeri oldukça yüksek olan bilişim alanı, dünyadaki gelişmiş bir çok ülkelerde önemli sektörlerin başlarında gelmektedir. Ülkemizde ise işletmeler kurumsallaşma aşamasında hızlı bir şekilde ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaçta bir hayli artmaya başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı ,Bilişim Teknolojileri alanında yeterlilik sahibi insanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anda bile başka dallardan , başka meslekleri yapan insanlar bilişim teknolojileri alanında ki ihtiyaca yönelmeye devam ediyorlar. Yalnız doğru olan ise bilişim teknolojileri alanının içerisinde, temel düzeyden başlayarak bu yeterliliğe sahip insanlar yetiştirmektir.

Bilişim teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişerek tüm dünyada yaygın hâle gelmiştir. Bu gelişim hayatı bir yandan kolaylaştırmış, diğer yandan da veri güvenliği ve kişisel güvenliğin korunması sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Gelişen teknoloji ile üretilen yazılımların, teknolojilerin ve sağlanan hizmetlerin herkes tarafından kullanılabilmesi için özellikle hızla küreselleşmiş olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. 

Mevcut Dallar :Yazılım Geliştirme

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Yaşadığımız yüzyılda ülkelerin iyi yetişmiş, donanımlı, mutlu, sevmeyi bilen, duyarlı, düşünebilen, doğru karar verebilen, ülkesini seven bireylere gereksinimi vardır. Günümüzde erken çocukluk eğitiminin yanı sıra özel eğitim kurumlarının hızla yayılması, bu sektörde büyük bir ihtiyaç doğmasına neden olmuştur Çocuk gelişimi alanı; değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda erken çocukluk ve özel eğitim dalıyla çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcılığı ve özel eğitimde  Öğretmen Yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Yüksek öğrenim sınavında başarılı olan öğrencilerimiz, lisans ve ön lisans alanlarında eğitimlerine devam etme imkanına sahiptirler. Çocuk gelişimi ,okulöncesi öğretmeni ve özel eğitim öğretmenliği mezunlarımızın tercih ettikleri lisans programlarındandır.

Mevcut Dallar : Erken Çocukluk Ve Özel Eğitim  

 

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

Kişiye özel ürün tasarlama, desen çizme, geleneksel ve yöresel ürünler hazırlama, tekniğine uygun olarak elde ve bilgisayarlı makinelerde işleme, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil, çeyiz ürünleri ve organizasyon objeleri, hobi ürünleri hazırlama gibi yeterliklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Günümüzde;  kutlama organizasyonlarında, giysi süslemelerinde, aksesuarlarda ve dekorasyonda "kişiye özel tasarımların" önem kazanması nedeniyle bölüme ilgi artmaktadır. El sanatları ülkemizin kültürel özelliklerinin yanı sıra turizm sektöründe ve yöresel kalkınmada da önemli yer tutmaktadır. El Sanatları tarihî, kültürel ve bilimsel özelliklerinden dolayı yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Onun için bu mesleklerde her dönemde eğitimli eleman ihtiyacı olacaktır.

Mevcut Dallar : Dekoratif El Sanatları

 

GRAFİK VE FOTOĞRAF

Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik, eğitim ve öğretim verilen alandır. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün yada hizmeti tanıtmaktır. Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler  doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Grafiker olmak isteyenlerin, 

·         Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,   

·         Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,   

·         Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili olan,   

·         Hayal gücü zengin, yaratıcı, özgün , 

·         Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,   

·         Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,   

·         Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,   

·         Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.

Mezun Öğrencilerimiz; Üniversitelerin 4 ve 2 yıllık alan ile ilgili bölümlerine yerleşebilirler bunun dışında,

·         Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın  kuruluşlarında

·         Grafik tasarım stüdyolarında

·         Reklam ajanslarında

·         Televizyon, gazete vb. basın kuruluşlarında

·         Fotoğraf stüdyolarında

·         Fotoğraf laboratuvarlarında

·         Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurumlarda çalışabilirler.

Mevcut Dallar : Grafik

 

MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı adı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Giyim üretim teknolojisi, tüm ülkelere en yüksek ihracat geliri kazandıran alanların başında gelmektedir. Bu alan ihracat kapasitesi nedeniyle ekonomik büyümede başarının ana kaynağıdır. Aynı şekilde, gelişmiş ülkelerin geçmişine bakıldığında giyim üretim alanındaki başarıların ekonomik gelişmeye ivme kazandırdığı görülmektedir.

Günümüzde, birçok orta ve küçük ölçekli işletme bu alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda elde edilen satış rakamları ülke ekonomisine değer kazandırmaktadır. Giyim üretimi alanı sadece hazır giyim üretimiyle sınırlı değildir, kadın ve erkek terziliği gibi köklü meslekleri de barındırmaktadır. Önceleri kişiye özel üretim yapılırken, artık seri üretime geçilmiştir. Ancak yine de kadın ve erkek terziliği ülkemizde varlığını sürdüren meslekler arasında yer almaktadır. Terzilik eğitimi alan bir kişi sadece terzihanelerde değil, konfeksiyon ve giyim üretim atölyelerinde de mesleğini icra edebilmektedir.

Mevcut Dallar : Terzilik

 

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

Yiyecek ve içecek hizmetleri olan otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanıdır.

Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda, mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Yiyecek İçecek hizmetleri alanımız alanında deneyimli öğretmen kadromuz ile

Aşçılık, Pastacılık ve Servis dalları ile Yiyecek içecek sektörünün ihtiyaç duyduğu yeterlilikleri kazanmış, dünya standartlarında hizmet verecek kaliteli insan gücünü yetiştirme konusunda eğitim vermektedir.Alanımızdan mezun olan öğrenciler otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, vb. kurumlarda kolayca iş bulabilmektedir.Ayrıca kendilerine iş yeri açma belgesi verilerek kendi kafe, restaurant vb. işletmelerini açarak iş kurabilmektedirler.

Yüksek öğrenim sınavında başarılı olan öğrencilerimiz, lisans ve ön lisans alanlarında eğitimlerine devam etme imkanına sahiptirler.

Mevcut Dallar : Aşçılık, Pastacılık ve Yiyecek İçecek Hizmetleri 

29-03-202129-03-202129-03-202129-03-202129-03-2021

altieylul10meb.gov.tr Bahçelievler Mahallesi Sanat Okulu caddesi No1/18 Altıeylül / BALIKESİR - 0 266 244 45 11 / 95 / 99

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.