BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 2017

İlçemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Ortak Sınavlarında Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerimiz için Ortak Sınavlar Tercih Danışma Merkezleri oluşturulmuştur.
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 2017

Ortak Sınavlar Tercih Danışma Merkezleri:

- Zağnospaşa Ortaokulu

- Yarış Ortaokulu

- General Kemal Balıkesir Ortaokulu

- Cumhuriyet Ortaokulu

- Pamukçu Ortaokulu

- Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

- Yıldız 75. Yıl Ortaokulu

- Kuvayi Milliye Ortaokulu

- Altıeylül Ortaokulu

- Plevne Ortaokulu

- Yunus Emre Ortaokulu


 

2017 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu indirmek için tıklayınız

 

 

İÇİNDEKİLER

2017 TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ  

1.BÖLÜM: TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

1.1. Genel Açıklamalar 

1.2. Ortaöğretim Okullarına Genel Başvuru Şartları 

1.3. Tercih İşlemleri  

1.4 Yerleştirme İşlemleri  

1.5. Yerleştirme Esasları  

1.6. Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler  

1.6.1. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler 

1.6.2.Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler  

1.7. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil

Komisyonunca Yapılacak İşlemler  

1.8. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince

Yapılacak İşlemler  

1.9. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca

Yapılacak İşlemler  

1.10.Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması  

2. BÖLÜM: OKUL TANITIM BİLGİLERİ, KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ  

2.1. Okul Adları ve Tercih Kodları  

2.2. Kayıt İşlemleri  

2.3. Yatılılık Tercih ve Yerleştirme İşlemleri  

Ek-1 Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu 15

Ek-2 Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu 

  

Bu kılavuz, “Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” ile " Millî Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.

meb.gov.tr internet adresinden

yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu

müdürlüğünden yapılabilecektir.

İLETİŞİM

Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

Telefon : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

0 (312) 413 46 00

MEB İletişim Merkezi “Alo 147”

Faks : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

0 (312) 413 46 23

Web Adresi: http://www.meb.gov.tr

https://eokul.

meb.gov.tr

E-Posta : odsgm@meb.gov.tr

KISALTMALAR

DİKKAT:

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan

esaslar, kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu esaslar; yasama, yürütme ve

yargı organlarının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek

yol, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

AOSP Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları

Bursluluk Sınavı

YBP Yıl Sonu Başarı Puanı

YEP Yerleştirmeye Esas Puanı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 25 92-3538

Faks : 0(312) 223 85 76

e-posta : dogm@meb.gov.tr

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 22 44 - 22 35-22 18-22 20

Faks : 0(312) 213 01 73

e-posta : hbogm@meb.gov.tr

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 12 43-44-50-52

Faks : 0(312) 425 19 67

e-posta : mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 18 59-15 08

Faks : 0(312) 418 07 39

e-posta : ogm@meb.gov.tr

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 242 76 18-19

Faks : 0(312) 243 13 56

e-posta : oer@meb.gov.tr

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 25 09- 34 22

Faks : 0(312) 212 24 61

e-posta : ookgm@meb.gov.tr

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Telefon : 0(312) 413 15 86 - 15 95

Faks : 0(312) 418 05 59

e-posta : tegm@meb.gov.tr

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

05-07-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM: TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1.1. GENEL AÇIKLAMALAR

 Açık Öğretim Kurumlarına,

 Anadolu İmam‐Hatip Liselerine,

 Anadolu Liselerine,

 Çok Programlı Anadolu Liselerine,

 Fen Liselerine,

 Mesleki Eğitim Merkezlerine,

 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,

 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine,

 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara,

 Sosyal Bilimler Liselerine

merkezî sistemle öğrenci yerleştirilecektir.

 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullar, Temel Eğitimden

Ortaöğretime Geçiş Sisteminde yapılan merkezî sistem ortak sınavlarındaki derslerin tümünü

veya bazılarını esas alarak kendi yönetmeliğine göre öğrenci alabilecektir. 2017–2018 öğretim

yılı için özel okullar, kendi yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre 30

Haziran – 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir. Yerleştirme

sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih

ekranı açılmayacaktır. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda

tercihte bulunabilecektir. Ayrıca bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil

döneminde, nakil şartlarını taşıyan öğrenciler için mümkün olabilecektir.

 Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde, tercihlerini

YEP’e göre http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır.

Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24‐ 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine

24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile

göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci

maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bir meslek alanında pilot uygulama olarak belirli

eğitim reformu ve programları uygulamak ve faaliyet göstermek üzere açılan mesleki ve teknik

Anadolu liseleridir. Bu okullar için tercih başvuruları doğrudan okul müdürlüklerine

yapılacaktır.

 Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

a) İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek alanı ile ilgili orta ve

büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla

öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin

mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi vb. konuları içeren en az on yıl süreli iş

birliği protokolleri yapılır.

b) Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulanır.

c)Bu liselere yönetici, öğretmen ve öğrenci alımları

http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/30174759_TEMATYK_ANADOLU_LYS

ESY_ESASLAR.pdf adresinde ifade edilen usul ve esaslar uygulanır.

 Mesleki Eğitim Merkezleri

 Mesleki Eğitim Merkezleri 6764 sayılı Kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır. 9

uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime

başlanmaktadır. 11 inci sınıfın sonunda “Kalfalık Belgesi”, 12 inci sınıfın sonunda ise “Ustalık

Belgesi” düzenlenmektedir. Haftada en az bir gün okulda teorik eğitim, işletmede 4 ya da 5 gün

beceri eğitimi görürler. Sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının %30’undan az

olmamak üzere ücret almaya başlarlar. 27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Alan

ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilir. Ayrıca öğrenciler açık öğretim

okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi olabilirler.

 Yurt dışından sınava giren öğrenciler, e‐Okul sisteminde kayıtlı ise

http://www.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini

onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihlerini

http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin

doldurdukları formu, yerleştirme için 24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya

dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24‐ 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA

adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate

alınmayacaktır. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini

yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını,

yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını

yazacaktır.

 Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve

Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme işlemleri bu

okulların giriş mevzuatı esas alınarak 21 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak, söz

konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri

doğrultusunda bir okula yerleşmeleri hâlinde önceki okul (Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi,

Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu

İmam Hatip Liseleri) hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda belirtilen bütün

hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

1.2. ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2016–2017 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla

tamamlamış ve Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

a) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak,

b) YEP’e sahip olmak.

1.3. TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve Açık Öğretim Ortaokulunda mezun durumda olan

öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda

bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.

meb.gov.tr internet

adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden

yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine

onaylatılacaktır.

c) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak

sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler

tercihte bulunamayacaktır.

ç) https://eokul.

meb.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih

işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT

YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonlarının seçenek olarak sunulması

sağlanacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM »

butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak, ancak yerleştirmeye esas

nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

d) Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.

e) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.

meb.gov.tr internet

adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci

velisi tarafından 14-24 Temmuz 2017 (en geç saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında

yapılacaktır.

f) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlükleri, tercih

işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme

Tercih Ön Çalışma Formu” na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (en geç 24 Temmuz 2017

saat 17.00’ye kadar).

g) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini

okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2’de yer alan Açık Öğretim

Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta

hizmeti ile gönderecektir. (en geç 24 Temmuz 2017 saat 17.00’ye kadar). Birden fazla

tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır.

Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek

gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil

başvurularını da “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru

Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS

veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.

ğ) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu

müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.

h) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili

varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi

yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih

yapmamış sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

ı) Öğrencinin tercih başvurusunun yerleştirme işlemlerine dâhil edilmemesi için mutlaka veli

isteğine göre okul müdürlüğünden iptal işlemi yapılması gerekmektedir.

i) Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil

edilmeyecektir.

j) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve

eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay

işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

k) Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarak

okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası

imza karşılığı veliye verilecektir.

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, ile

https://eokul.

meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak

yapılacaktır.

1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte

bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri

doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

b) Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından

açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin

yerleştirme işlemleri bu kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

c) 14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde

yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil

işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda

merkezî olarak yapılacaktır.

ç) Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci

Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14

Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları

içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

d) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar

belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

e) «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu

işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan

öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

f) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup

sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile

bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları

bildirilecektir.

2017 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu

10

10

g) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim

Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler,

engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu

imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile

mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe

öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde

yerleştirilebilecektir.

ğ) Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre

%5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk %

5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş

kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

h) Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği

sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu

öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.

1.5. YERLEŞTİRME ESASLARI

a) Yerleştirme yapılacak okul kontenjan listeleri http://www.meb.gov.tr adresinde

yayımlanacaktır.

b) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi

hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi

hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık

yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine

göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.

c) 28 Nisan 2017 tarihinden önce alınmış “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve “Özel

Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” bulunmayan öğrenciler için ortaöğretim

kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamında

işlem yapılmayacaktır.

ç) İlköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan

öğrencilerden; “İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” ile kaynaştırma yoluyla eğitim

alacak öğrencilerin yerleştirilmesi, geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu ve

özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri,

mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik

eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci

yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacaktır.

d) İlköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan

öğrencilerden, “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda kaynaştırma

yoluyla eğitime devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim

okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe öğrenci

yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca

yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına

yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel

Müdürlüğünce yapılacaktır.

e) Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kayıt olmak isteyen öğrenciler tercih tablosunda

yer alan tarihlerde ilgili okul müdürlüklerine başvuracaklardır.

1.6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

e-Okul internet sayfasında yer alan duyuruları takip ederek açıklamalar doğrultusunda

gerekli işlemleri zamanında yapmak. Zamanında girilmeyen, yanlış yapılan, eksik kalan ya da

elektronik onay işleminden sonra bildirilen değişiklik talepleri hiçbir şekilde işleme

konulmayacaktır.

1.6.1. Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak,

b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili velileri bilgilendirmek, isteyen veliye e‐kılavuzun

çıktısını vermek,

c) Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek‐1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma

Formu”na bağlı kalarak 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapmak ve onaylamak,

ç) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye

imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek,

d) Tercih yapması gereken tüm öğrencilerin tercih başvurularını kontrol etmek, tercih

yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak,

e) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece

ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla, okulun bulunduğu bölgede hizmet veren

rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek,

f) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısını

almak ve onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek,

g) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin

tercih başvurularını onaylamak.

1.6.2. Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

a) YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı

olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi

Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

hükümlerine göre rehberlik yapmak,

b) Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda

Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre

pansiyonda barındıracağı parasız yatılı öğrenci kontenjanını cinsiyete göre elektronik

ortama süresi içerisinde işlemek,

c) Yatılılığa başvuran öğrencilerin başvurularını okul yatılılık ve bursluluk komisyonu

marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen öğrencileri yatılılığa yerleştirmek.

 

1.7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ, İL/İLÇE ÖĞRENCİ

YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

a) İlköğretim programını tamamlayan ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerden “Özel Eğitim

Değerlendirme Kurulu Raporu” ile kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilenleri, okul

müdürlükleri ile iş birliği yaparak engel durumu ve özellikleri, ikamet adresleri dikkate

alınarak her bir şubede iki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olacak şekilde ortaöğretim

kurumlarına yerleştirilmesini sağlamak,

b) İlköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık

ortaöğretim kurumlarına yerleşen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir başka ortaöğretim

kurumuna nakli ile ilgili iş ve işlemlerini velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda belirlenen

kayıt ve nakil dönemi içerisinde yürütmek,

c) İlköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık

ortaöğretim kurumlarına yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “İl/İlçe Özel

Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” ile kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam

edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü veya yatılı özel eğitim

okul/kurumlarına geçişler ile ilgili iş ve işlemlerin velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda

yürütülebilmesi için il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapmak,

ç) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürecekleri

okul/kurumlara erişimini sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin

alınması hususunda okul müdürlükleri ile iş birliği yapmak,

d) Komisyon tarafından ortaöğretim kurumunda kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi sağlanan

öğrencilerin velileri ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek.

1.8. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ REHBERLİK VE

ARAŞTIRMA MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

a) İlköğretim programına devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerinin uygun

ortaöğretim kurumlarına geçişleri ile ilgili değerlendirmeyi yapmak. Bu kapsamda

kaynaştırma yoluyla eğitim alacaklar ile özel eğitim okul/kurumuna devam edecek öğrenciler

için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlemek.

b) Öğrenciler ile ilgili hazırlamış olduğu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunu il/ilçe

özel eğitim hizmetleri kuruluna göndermek.

c) Öğrencilere, ailelerine, okul müdürlüklerine yerleştirme ve nakil ile ilgili iş ve işlemler

hakkında bilgi vermek.

1.9. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İL/İLÇE ÖZEL

EĞİTİM HİZMETLERİ KURULUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

a) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme/nakilleri ile ilgili

işlemlerini, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile yürütmek.

b) İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca ortaöğretim kurumunda kaynaştırma

yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin bilgilerini MEBBİS-RAM modülüne işlemek.

 

c) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime

devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/

kurumlarına yerleştirmesi/nakilleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ç) Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okul/kurumlarına devam edecek öğrencilerin

bilgilerini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletmek üzere il/ilçe

millî eğitim müdürlüklerine bildirmek.

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürecekleri

okul/kurumlara erişimini sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin

alınması hususunda il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna bilgi vermek.

1.10. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos 2017 tarihinde

http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.

Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca

yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen

günden itibaren başlamaktadır ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları işlemeye başlayan dava

açma süresini durdurmamaktadır."

Yatılılığa yerleştirme sonuçları okul müdürlüklerince 15 Eylül 2017 tarihinde ilan

edilecektir.

2. BÖLÜM: OKUL TANITIM BİLGİLERİ, KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ

2.1. OKUL ADLARI VE TERCİH KODLARI

Öğrenci velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre

farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak

25 (yirmi beş) okul tercihi yapabilecektir.

Ayrıca, YEP sonuçlarına göre öğrenci alan okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu

ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında yayımlanacaktır.

a) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam Hatip Liseleri (Tablo–1) ,

b) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

(Tablo2),

c) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Çok Programlı Anadolu Liseleri

(Tablo–3),

ç) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri ile

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Tablo–4)

d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo–5),

e) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Liseleri (Tablo–6),

f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP sonucuna göre öğrenci alan

özel okullar (Tablo–7).

2.2. KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak

yapılacaktır.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen

öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde,

yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık,

Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı

olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş

yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı

yatılı kalabileceklerdir.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15

Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına

başvurmaları gerekmektedir.

2.3. YATILILIK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı

olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu

bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 11-14

Eylül 2017 tarihleri saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim

gördükleri okul müdürlüğüne en geç 29 Eylül 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat

edeceklerdir.

Konu ile ilgili genel açıklamalar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk e-Kılavuzunda

belirtilmiştir.

05-07-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-07-2017

 

 

altieylul10meb.gov.tr Bahçelievler Mahallesi Sanat Okulu caddesi No1/18 Altıeylül / BALIKESİR - 0 266 244 45 11 / 95 / 99

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.